Tuesday , October 26 2021

2020 оны тайлангаа онлайнаар амжилттай хамгаалав

COVID-19 Цар тахалтай холбоотой Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай аймгийн Засаг дарга 01 дугаар албан даалгаварийг биелүүлж  манай хамт олон анх удаа бүтэн жилийн тайлангаа инженер ,техникчид ZOOM праграмм ашиглааж  2020 оны тайлангаа онлайнаар амжилттай хамгаалав.

😷Маскаа тогтмол зүүх

👏Гарын ариун цэврийг сахьж

🚹Хүн хоорондын зайгаа баримталж 🏡Гэрээсээ онцын шаардлагагүй бол гарахгүй байх зэргийг анхаарна уу.

Мэдээлэл байршуулсан Т. Серикжан

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Цэвдэгийн цэгийн мэдээ авсан

2020 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдөр экспедицийн ахлах техникч Ш.Еркебулан Газар зүйн хүрээлэнгийн мэргэжилтэн ...