Monday , November 29 2021

УЦУОСМХүрээлэнгээс сургалт зохион байгуулагдав.

УЦУОСМХүрээлэнгээс баруун таван аймгийг хамарсан “Уур амьсгалын үйлчилгээний систем” сургалт зохион байгуулагдаж , үүнд УЦУОШТөвийн инженер техникчид болон МХГ,ОБГ,ХХААГ,БОАЖГазрын мэргэжилтнүүдтэй хамт 21 хүн оролцов. Тус сургалт нь “ Уур амьсгалын үйлчилгээний системийн хэрэглэгээ, ашиглалт ” сэдвийн хүрээнд явагдав.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Нисэхийн техникч нарын сургалт явагдав.

Нисэхийн цаг уурын техникч нарын давтан цахим сургалт 11 дүгээр сарын 14-нөөс 19-ний өдрийн хооронд ...